Anlægsprojekter

plus

Skive Renseanlæg
 
Ombygning af renseanlæg/ny forbehandling
 

plus

Arnbjerg Børnehus
 
Ny institution i Arnbjerg
 

plus

Byggemodning, Klitmøller
 

plus

CP Kelco
 
Opførelse af nyt rådnetanksanlæg
 

plus

Energinet.dk - ny 150 kV station

Etablering af 2 nye AC-bygninger.

Læs mere

plus

Sønderjysk Biogas

Opførelse af nyt biogasanlæg
 

plus

Tankanlæg Skagen Havn

Opførelse af tankanlæg 
 

plus

Maabjerg BioEnergy Rejektvandsrensning
 
Der skal opføres et Anammox anlæg på Maabjerg BioEnergy til rensning af rejektvandet fra industridelen på Maabjerg BioEnergy.
 

plus

Kolding Sygehus fase 2 + 3
Pælefundering af sygehus. Omlægning af kloak. Fire store fundamenter.
 

plus

Endelave Renseanlæg Etablering af nyt renseanlæg på Endelave.
 
 
 

plus

Deponeringsenhed nr. 7 & 8, Kåstrup
 
Entreprisen omfatter jord-, polymer- og lermembranarbejder
 

plus

Dronninglund - SUNSTORE 3
Etablering af damvarmelager. Dette damvarmelager er på 60.000 kubikmeter vand, så der vil gå 2-3 måneder inden det er fyldt op. Der skal rejses 36.000 kvadratmeter solpaneler til at opvarme vandet, som sendes rundt i fjernvarmerørerne.

plus

Thorsø Biogasanlæg
Thorsø Miljø- og Biogasanlæg udvider produktionen af biogas med ny procestank
 

plus

Nr. Uttrup Skydebaner Modernisering af skydebaner.
 

plus

Haraldskær Renseanlæg
Det nye renseanlæg skal placeres i skoven på et ca. 3. ha stort stykke udyrket landbrugsjord ca. 400 meter sydvest for det eksisterende renseanlæg. Læs mere

plus

Ebeltoft pumpestation P24
Ny pumpestation med mellemdæk og pumpesump. Nedbrydning af eksisterende pumpestation. Diverse jord-, lednings- og brøndarbejder. Terræn og belægningsarbejder.

plus

Balling Renseanlæg
Nedbrydning af renseanlæg samt etablering af nyt overløbsbygværk
 

plus

Hald Renseanlæg
Nedbrydning af dele af ekst. anlæg.
 

plus

Viborg Renseanlæg
Nyt indløbsbygværk til renseanlæg mm.
 

plus

Renovering af Østergade etape 2, Herning
Etablering af nyt regnvandssystem, flytning + gensætning af træer
samt belægningsarbejde. Læs mere

plus

Birgittelyst, renovering bassinanlæg
Nedbrydning af ekst. anlæg mm.
 

plus

Bedsted - Etablering af bassiner
Etablering af bassiner, Morup Møllevej 33b, 7755 Bedsted.
 

plus

Kjellerup Renseanlæg
Udligningsbassin med ristet nødoverløb samt pumpestation for tømning.
 

plus

Ambercon
Ny Betonfabrik på godt 14.000 kvadratmeter.
 

plus

Århus Å
Fritlægningen af åen fra Immervad til Vester Allé.
 

plus

Bruunshåb – Renovering af rådnetanke
Betonarbejde vedrørende nye ventilbrønde mm.
 

plus

Skanda Aalborg Havn
Ny tankterminal på Aalborg Havn. 
 

plus

Skanda Kalundborg
Etablering af tankgård mm.
 

plus

Fanø Vand
Udførelse af kloakarbejde mm.
 

plus

Sig Fiskeri
Opførelse af kanalanlæg til ørredopdræt mm.
 

plus

Ny Mølle Dambrug
Opførelse af laguneanlæg.
 

plus

Holstebro gågade
Belægning og kunst i Holstebro gågade

plus

Havnetorv Thisted
Ca 500 m² granitbelægning Læs mere