Hængebro over Storåen

plus

En ny hængebro skal skabe forbindelse over Storåen. Det skal ske øst for Vandkraftsøen ved det gamle Mejrup Renseanlæg.
Broen, der vil forbinde de naturstier, som allerede findes i området, vil være for fodgængere og cyklister. Dermed vil der blive adgang fra Mejrupsiden til naturområderne ved Tvis Å og Tvis Mølle uden, at man skal gå hen til Tvis Møllevej.
Hængebroen er ca. 31 m lang og ca. 80 cm bred (indvendig mål).Der bruges rustfri stålkabel eller galvaniseret – rustfri jernkæde til at bære broen fra pylonerne, der skal være ca. 5 m. høje over vandspejlet. Midten af broen skal gives en frihøjde på 2,00 m. Broen påvirker således ikke åen/søen.

 

 

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus