Naturgenopretning

plus

Hellegård Å

Anlægsarbejdet for Hellegård vådområdeprojekt
 

plus

Fugleø i Thyborøn Fjord


Etablering af ny fugleø
 

plus

Vådområdeprojekt langs Skiveren
 
 
Etablering af Vådområde
 

plus

Nørhå Dambrug
 
Realisering af vandløbsprojekt
 

plus

Bassinanlæg over engen
 
Lægning af nye hovedledninger
 

plus

Kastbjerg Ådal

Naturgenopretning Kastbjerg Ådal
 

plus

Hinge sø & Alling Å

Realisering af fosforvådområde Hinge sø og Alling å
 

plus

Korup Å

Etablering af vådområde, Korup Å.
 

plus

Bording Å/Bodholt Bæk
 
Målsætningen er god økologisk kvalitet i Bording Å og Bodholt Bæk.
 

plus

Faunapassage v. Rækker Mølle
 
Faunapassageprojekt v. opstemningen for Rækker Mølle sø
 

plus

Tilløb til Tange Sø

To spærringer, to restaureringer
 

plus

Stenskovvandløbet - klimasøer
 
Etablering af klimasøer v. tilløb til Stenskovvandløbet
 

plus

Hårby Å
 
Etablering af vådområde v. Hårby Å
 

plus

Herning Golfklub - Oprensning af søer
 

plus

Gensnoning af Øvre Suså
 
Projektet omfatter gensnoning af to delstrækninger af Øvre Suså. Derudover også etablering af røroverkørsel.
 

plus

Naturprojekt Sønderho Strandsø
Udgravning af sø på 1,5 ha med anlæggelse af 2 øer i søen.
 

plus

Gram Slotssø
Naturgenopretning i Gram. Faunapassage og søoprensning Læs mere

plus

Aulum Regnvandssøer
 
Nye regnvandssøer ved Lundby Bæk og Tved Bæk, Aulum Nord.
 

plus

Østerbækken, Hornbæk
 

plus

Sallinge Å
Projektet vedrører et ca. 130 ha stort områ-de langs Sallinge Å i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 

plus

14 søer Næstved
 

plus

Naturgenopretning i Alling Ådal
Alling Å forlænges med ca. 500 meter og på lige strækninger mellem de nye sving etableres der stryg med gydegrus.

plus

Tuse - Mårsø Enge Etablering af ca. 158 ha. vådområder langs Tuse Å og Mårsø Grøften.
 

plus

Ulvebækken ved Odense Å - Der udføres diverse reperationer med bla. drænarbejde

plus

Oprensning af Svanesøen i Ballerup.

plus

Køng Mølle - Faunapassage ved Køng Mølle i Hårby Å
 

plus

Sig Dambrug - Biofiltertank
Etablering af biofiltertank ved Sig Dambrug Vesterbækvej Varde.

plus

Fjordstien, Selsø
6 km nye stier rundt langs Roskilde Fjord.
 

plus

Natursti Vandkraftsøen

plus

Kibæk regnvandssøer
Etablering af nye regnvandssøer.

plus

Baggeskærvej, Herning.
Etablering af regnvandsbassinanlæg.

plus

Rep. sti - Fjederholdt Å

plus

Faunapassage i Gels Å ved Gelsbro
Hensigten er at nedlægge den nuværende funktion af stemmeværket helt og føre Gels Å tilbage til den gamle oprindelige åslynge, der forløber øst om dambruget.
 

plus

Pugdalvej, regnvandssø
Etablering af nye regnvandssøer.
 

plus

Stampestrømmen Spang
Etablering af spang over Stampestrømmen.
Afkortning og sænkning af overkørsel.
Etablering af dræn.

plus

Nørremølle Enge - Boardwalk
 
Man har fra politisk hold i Viborg Kommune vedtaget at handicappede skal have adgang til så smukt og bynært område som Nørremølle Enge. Derfor blev der bevilget penge til boardwalk nr. 2.
 

plus

Fole Dambrug
Fjernelse af stemmeværk ved Fole Dambrug mm.
 
 

plus

Regulering af Råsted Lilleå ved Brohus Dambrug
 

plus

Frederikssund Kommune Gadekær
Oprensning af 2 gadekær.

Læs mere

plus

Nørremølle Enge Stiprojekt Etablering af vådområde samt etablering af natursti Læs mere

plus

Stavids Å

Stavids Å projektet vil genskabe vådområder langs med Stavids åen med det primære formål at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i Stavids Åens opland.

Læs mere

plus

Stampestrømmen
Etablering af faunapassage ved Stampestrømmen.
 
Læs mere

plus

Naturgenopretning af Fjederholt Å
Naturgenopretning i Fjederholt Ådal på strækningen fra Kølkær Dambrug til udløbet i Rind Å. 
 
 
 

plus

Vænge Sø, Helgenæs
Naturgenopretningsprojekt Vænge Sø
 

plus

Hjortvad Å
Restaurering af Hjortvad Å.
 

plus

Skærbæk Møllebæk
Genslynge Skærbæk Møllebæk 
 

plus

Søgården Frederikssund
Etablering af sø.
 

plus

Fanø Fiskesø
Etablering af Put and take sø.
 

plus

Vådområde langs Ganer Å
Udgravning af ny sø / genslyngning Ganer Å.
 

plus

Vilsted Sø
Genskabning af Vilsted Sø i Ådalen. Der fandtes tidligere 2 søer, der blev fjernet som led i afvandingsprojekter.