Tvis Å ny tunnelrør + Bro

plus

Projekt

Tvis Å ny tunnelrør + Bro

Entreprise

Anlægsentreprise

Beskrivelse

Bro over storeå + forlængning af Tvis Å

Bygherre

Holstebro Kommune

Sted

Tvis Møllevej

År

2008

Rådgivere

Holstebro Kommune

plus
plus
plus
plus
plus